سیستم آبشاری پکیج

بر اساس استاندارد های اروپایی و جهت تامین نیازهای گرمایشی ساختمان های بزرگ مانند ادارات ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مدارس و … طراحی شده است .این سیستم از چندین پکیج دیواری به همراه یک کنترلر مرکزی تشکیل شده است . کنترل و پشتیبانی چندین پکیج بطور همزمان در این سیستم با توجه به نیاز گرمایشی مشتری چندین پکیج به صورت موازی نصب می گردند. ادامه خواندن “سیستم آبشاری پکیج”