تصفیه فاضلاب با سیستم شناورسازی

سیستم شناور سازی با هوای فشرده(DAF) جهت جداسازی مواد معلق موجود در آب و فاضلاب به ویژه روغن مورد استفاده قرار می گیرد . نحوه ای عملکرد این سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملا مخلوط  گردیده و سپس با فشار وارد تانک شناورساز می گردد حبابهای بسیارریز با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور می سازد. ادامه خواندن “تصفیه فاضلاب با سیستم شناورسازی”

کاربردهای سیستم‌های اولترا فیلتراسیون( UF )

•    تهیه آب آشامیدنی با کیفیت مناسب

•    تصفیه پساب‌های صنعتی و کشاورزی

ادامه خواندن “کاربردهای سیستم‌های اولترا فیلتراسیون( UF )”