مشخصات فنی عمومی سیستم آبفشان خطی (LINEAR

آبفشان خطی

فشار مورد نیاز در ابتدای دستگاه با توجه به نوع پاشنده : از 15 متر تا 40 متر- مکان های مناسب با استفاده از آبفشان خطی لوله ای زمینهای مسطح با شیب حداکثر 3% و با استفاده از آبفشان خطی کانالی با شیب حداکثر 2  در هزار راندمان سیستم حدود 75%  و بر آورد هزینه تمام شده در هر هکتار از 34 میلیون ریال الی 40 میلیون ریال می باشد.

دستگاه آبفشان غلطان(Wheel move)

این دستگاه از تعدادی لوله آلومینیومی 4 اینچ به طول 12 متر که در وسط هر لوله یک چرخ آهنی به قطر حدود 2 متر (7 فوت) نصب شده تشکیل می گردد.این دستگاه جزء دستگاه های آبیاری نیمه مکانیزه بوده و در ضمن آبیاری حرکتی نداشته و پس از پایان ساعت آبیاری توسط نیروی محرکه نصب شده در مرکز دستگاه و بوسیله اپراتور وبه میزان لازم جابجا می گرددو حداکثر طول دستگاه حدود 400 متر و قادر است در شرایط مختلف قطعه زمینی به مساحت 7 الی 15 هکتار را آبیاری می نماید.این دستگاه برای آبیاری گیاهانی که حداکثر ارتفاع انها حدود یک متری باشد مناسب است.لوله آلومینیومی دستگاه در حین آبیاری وظیفه انتقال آب و در حین جابه جائی دستگاه وظیفه انتقال نیرو را بر عهده دارد آبگیری دستگاه از هیدر انتهای نصب شده روس خط آبرسان اصلی در کنار زمین و تامین فشار و دبی مورد نیاز سیستم توسط ایستگاه پمپاژ انجام می گیرد.

سیستم آبفشان کلاسیک

کلیه سیستم های آبیاری بارانی غیر مکانیزه سیستم های کلاسیک نامیده می شوند و انواع متداول آن عبارت است از : سیستم آبفشان کلاسیک متحرک ، سیستم آبفشان کلاسیک نیمه متحرک وسیستم آبفشان کلاسیک ثابت درسیستم آبیاری کلاسیک متحرک خطوط اصلی ، نیمه اصلی و فرعی درروی زمین نصب می گردد و جنس آن ها آلومینیوم و قطر این لوله ها بین 4الی 6 اینچ می باشد و لوله های فرعی سیستم نیز ازجنس آلومینیوم وبه قطر 2 الی 3 اینچ می باشد .در سیستم آبیاری کلاسیک نیمه متحرک خطوط اصلی درزیر زمین قرار گرفته و جنس آنها پلی اتیلن می باشد و فقط لوله های فرعی سیستم درروی زمین قرار دارد .در سیستم آبفشان کلاسیک ثابت هم خطوط اصلی و هم خطوط فرعی درزیر زمین  قرارگرفته وجنس آنها از پلی اتیلن میباشد و دراین سیستم مکانهای نصب آبپاش باشیر خودکارهای نصب شده در آبپاش و رایزر مربوطه توسط این شیر خودکار به خطوط فرعی ارتباط می یابد.

دستگاه آبفشان قرقره ای

این سیستم آبیاری از یک قرقره که لوله پلی اتیلن به دور آن پیچیده شده وارابه آبپاش و توربین و گیربکس تشکیل شده است جهت شروع آبیاری ارابهآبپاش توسط تراکتور به انتهای قطعه زمین مورد نظر انتقال داده می شود پس از راه اندازی دستگاه و شروع آبیاری قرقره دستگاه توسط توربین و گیربکس نصب شده به حرکت در آمده وارابه آبپاش به طرف دستگاه کشیده می شود

سرعت کشش لوله قابل تنظیم بوده و براساس آن عمق آبیاری تنظیم می گردد .این دستگاه در مدلهای مختلفی ساخته می شود

در مدل های کوچک قطرلوله حدود 50 میلیمتر و طول آن حدود 130 متر و در مدلهای بزرگ قطر لوله 160 میلیمتر و طول آن 320 متر می باشد .

About 75% of the estimated cost of 34 million dollars to 40 million dollars per hectare is.
Geysers devices tumble (Wheel move)

It does have some aluminum tubes 4 inches in length, 12 meters in the middle of each tube is a metal wheel with a diameter of about 2 meters (7 feet). This device is installed in the semi-mechanized irrigation equipment and irrigation also does not workand provide the required system pressure and flow is done by pumping stations.

Classic geysers system

All non-mechanized sprinkler irrigation systems are called classic systems and common types include: system moving plume classical, semi-classical system moving system geysers geysers classic animated classic lines fixed irrigation system, with primary and secondary exit the installationEthylene is the only sub-system pipes exit the ground. In classical plume of fixed lines and feeder lines located beneath the sex of polyethylene and places to install sprinkler systems in the milk pen installed in the sprinkler and riser This valve is automatically linked by feeder lines.

Geysers machine pulley

by turbine and gearbox installed to move the sprinkler to the device to be pulled Varabh

Traction speed is adjustable according to the depth of the irrigation tube set. This device can be built in different models

The small model Qtrlvlh 50 mm and a length of about 130 meters in length and 160 mm diameter large models 320 meters

Water purification west point, home water purification sure, a water treatment system PURE WATER, water treatment, hard water, the water company water Saif Saif, Saif water sites, water purification units Saif, Saif price of water, water agencies Saif, Saif water price the price of water treatment soft water, the price of water purification soft water, water purification equipment prices soft water, soft water representing the water treatment system

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *