ضرورت بررسی استراتژی های جدید برای گندزدایی

گندزدایی در تصفیه آب

گندزدایی آب یک وسیله شناخته شده برای حفاظت جوامع از میکرواورگانیزم های بیماری زای آبزی به شمار می رود . با این وجود، در حال حاضر حتی در جوامع پیشرفته نیز استراتژیهای گندزدایی کامل نیستند . در خلال سالهای 1988-1981 تعداد 248 مورد شیوع بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی در ایالات متحده آمریکا گزارش شده است . 45% موارد آلودگی در سیستم های

تامین آب شهری ، 34% در سیستم های تامین آب برون شهری ، 11% در منابع تامین آب خصوصی و 10% در آب تسهیلات ورزشی- تفریحی مشاهده شده اند. 44%  از بیماریهای شایع شده توسط پاتوژنهای موجود در آب مربوط به استفاده از آبهای زیرزمینی آلوده، 26% مربوط به استفاده از آبهای سطحی آلوده و 13% مربوط به آلودگی شبکه توزیع از محل اتصالات ویا هنگام تعمیرات بوده است. با وجود اینکه گندزدایی شیمیایی بوسیله کلر روشی کاملا عمومیت یافته به شمار می رود، با توجه به تجربیات علمی فزاینده در مورد مصون شدن میکروبها در مقابل گندزداهای شیمیایی و بالا رفتن آگاهی وحساسیت مردم در مورد سلامتی، ایمنی، هزینه ومحیط زیست، نیاز به یافتن فرایندهای پیشرفته تصفیه آب با بکارگیری روش های گندزدایی غیرشیمیایی و حذف کامل گندزداهای شیمیایی ماندگار ازشبکه های توزیع بیش از پیش ضروری گردیده است.گندزدایی با UV به عنوان یک روش مطمئن برای جایگزینی مواد شیمیایی بطور روزافزون بکارمی رود . دستگاه های UV میتوانند برای دامنه وسیعی از کاربردها طراحی شوند . با در نظر گرفتن کیفیت آب و هدف از گندزدایی، پرتو فرابنفش با موفقیت کامل برای طیف وسیع کاربردی زیر مورد استفاده قرار گرفته است :

1 . آب شرب ( شهرها، شهرک ها، برج ها، کارخانجات، منازل و غیره ) از منابع آب سطحی و یا زیرزمینی

2 . آبهای فرایندی و تولیدی صنعتی شامل :

الف) صنایع غذایی، نوشابه سازی و آب معدنی

ب) آبهای سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع

ج ) تاسیسات پرورش ماهی و میگو و غیره

3 . فاضلاب های شهری، پس از تصفیه مرحله دوم یا سوم (بازیافت)

دلایل اصلی انتخاب گندزدایی به روش UV عبارتند از  :

– تاثیر گذاری ( در مقایسه با کلر، UV می تواند با دوز مصرف نسبتا پایینی طیف وسیعی از میکروبها، باکتری ها ویروسها را نابود کند.)

– حداقل ریسک برای سلامتی ( ترکیبات جانبی بسیار کم و قابل اغماض است )

– به جا نگذاشتن باقیمانده که با مواد آلی موجود در آب ایجاد واکنش نموده و در نتیجه رنگ، عطر و طعم درمحصولات غذایی را تغییر دهد)

– ایمنی مصرف کنندگان، مسئولان و جامعه  (عدم حمل و نگهداری و کار با مواد شیمیایی سمی)

– سادگی و هزینه پایین در کاربری و نگهداری ( دستگاههای UV نسبت به دستگاههای مولد اوزن و دی اکسید کلر از پیچیدگی بسیار کمتری بر خوردارند.)

– عدم نیاز به مخازن بزرگ تماس ( ضد عفونی با UV در ظرف چند ثانیه کامل می شود در حالیکه سایر روشهای گندزدایی به 10 تا 60 دقیقه زمان نیاز دارند )

– هزینه پایین سرمایه گذاری دستگاههای UV ( در طراحی تاسیسات جدید، ضدعفونی با UV کمترین هزینه سرمایه گذاری را دارد.)

گندزدایی آب,
گندزدایی آب با ازن,
گندزدایی آب با اشعه فرابنفش,
گندزدایی آب آشامیدنی,
گندزدایی آب با کلر,
گندزدایی آب با نور خورشید,
گندزدایی آب با کلر,
گندزدایی آب استخر,
گندزدایی آب چاه,
گندزدایی آب با uv,
گندزدایی آب با نانو ذرات نقره,
نحوه گندزدایی آب,
گندزدایی مخازن آب,
نحوه گندزدایی مخازن آب,
مراحل گندزدایی اب,
روش گندزدایی مخازن آب,
نحوه گندزدایی مخزن آب,
مقاله گندزدایی آب,
قرص گندزدایی آب,
گندزدایی آب شرب,
گندزدایی آب در شرایط اضطراری,
سیستم گندزدایی آب,
گندزدایی با آب ژاول,
روشهای گندزدایی آب آشامیدنی,
روشهای گندزدایی اب,
گندزدایی آب به روش الکترولیز,
روش گندزدایی آب,
گندزدایی خورشیدی آب,
گندزدایی آب چیست,
گندزدایی در تصفیه آب,
تعریف گندزدایی آب,

Water disinfection is a tool to protect aquatic communities of micro organisms are pathogenic. However, now even in the developed countries is not complete disinfection strategies. During the years 1988-1981 248 cases of diseases caused by drinking water have been reported in the United States. 45% of pollution in urban water supply systems, water supply systems suburban 34%, 11% and 10% of private water supplies in water sports facilities – recreation observed. 44% of the pathogens in the water-related diseases by the use of contaminated groundwater, 26% related to the use of contaminated surface water and 13% of the pollution of the local distribution network or connections during the repairs. Chemical disinfection by chlorine method although it is generalized, due to the growing scientific experiments on microbes become immune to the chemical disinfection and high sensitivity awareness of health, safety, and environmental costs, the need to find advanced water treatment processes with the use of non- chemical disinfection methods and removing chemical disinfection Distribution Network lasting more is necessary.
UV disinfection as a reliable method to replace the increasingly chemicals superimposed. UV devices can be designed for a wide range of applications. With regard to water quality and the purpose of disinfection, UV irradiation successfully applied to a broad range of the following is used:

 1. Drinking water (cities, towns, towers, factories, homes, etc.) from surface water sources or groundwater

 2. Process water and industrial production, including:

A) Food, beverages and Mineral water

B) water cooling and air conditioning systems

C) facilities, fish and shrimp, etc.

3. Urban sewage, after the second or third treatment (recycling)
Disinfection with UV main reasons are:

– Influence (compared with chlorine, UV can be relatively low dose range of microbes, bacteria and viruses destroy.)
– Minimal risk to health (compounds of low and negligible side)

– Leaving behind residues that react with organic matter in water and thus color, aroma and taste of the food Drmhsvlat change)

– Consumer safety, the authorities and society (lack of transportation, storage and handling of toxic chemicals)

– Simplicity and low cost of use and maintenance (UV devices, ozone and chlorine dioxide generators to enjoy much less complexity.)

– No need for other large vessels (UV disinfection is complete in a matter of seconds, while other methods of disinfection for 10 to 60 minutes required)

 – Low cost of investment instruments UV (in the design of new facilities, UV disinfection has the lowest capital cost.)

 Water purification systems for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters, pumps, chlorination chlorination, the chlorination unit Astkhr, water chlorination, chlorine, chlorine water, chlorine water Astkhr, chlorination of water wells, water chlorination, chlorine water, chlorine in the water, waste water chlorination, chlorine water, chlorination, chlorination of drinking water, chlorination of pools

New strategies Disinfection of water
Disinfection in water treatment
Disinfection of water,
Water disinfection with ozone,
Water disinfection with ultraviolet light,
Disinfection of drinking water,
Water disinfection with chlorine,
Disinfection of water with sunlight,
Water disinfection with chlorine,
Disinfection of pool water,
Disinfection of water wells,
Disinfection of water with uv,
Water disinfection with silver nanoparticles,
How to disinfect water
Disinfection of water tanks,
Disinfecting water tanks,
Water disinfection process,
Method of disinfection of water tanks,
Disinfecting water tanks,
Article disinfect water
Water disinfection tablets,
Disinfection of drinking water,
Disinfection of water in an emergency,
Water disinfection system,
Disinfection with bleach,
Drinking water disinfection methods,
Water disinfection methods,
Disinfection of water electrolysis method,
Water disinfection method,
Solar disinfection of water,
What is water disinfection,
Disinfection in water treatment,
The definition of water disinfection,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *