امتیازات دریچه های PVC _ U نسبت به سایر دریچه های موجود در بازار

دریچه های uPVC

جرم بسیار کم (وزن سبک) نسبت به چدنی

مقاومت در برابر اکسیدشدن (زنگ زدگی )

مقاومت در برابر خوردگی حاصل از مواد شیمیایی

عایق حرارتی

عایق مناسب در باربر لرزش و صدا

انعطاف پذیری بالا در برابر فشار و شکستگی

مقاوم در برابراشعه خورشید

مقاومت قسمتهای فلزی در برابر اکسیدشدن (زنگ زدگی) به علت جنس

استیل قطعات

Very low mass (weight) of iron

Aksydshdn resistance (rust)

Corrosion resistance of chemicals

Thermal insulation

Proper insulation bearing vibration and noise

High flexibility and fracture pressure

Sun resistant Brabrashh

Resistance metal parts against Aksydshdn (rust) due to sex

Steel Products

Industrial water treatment equipment and household water purifier filter Snty, half Snty, Qtat, steel alkaline water filter water valves Syf, Khvrdgy, PVC _ U, chlorination of water, resin polyester resin Astr, non Ashba, Water chlorination of water, rust Zdgy, company Syf, insulation Hrarty, sewer pipes Shhry, how urban waste water treatment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *