بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

دیگ های بخار

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

این محصول به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار به کار می رود  و به علت داشتن ترکیبات پلی فسفات  دیرتر در آب هیدرولیز شده و لذا مشکلات افزایش TDS و Ph ناشی از کاربد فسفات های معدنی را ندارد .

که از تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل شامل کربنات و سولفات کلسیم  ، هیدرات فریک ، مس و آلومینیوم جلوگیری می کند.

این محصول بر پایه ترکیبات فسفونیت و مواد پلیمری بوده که به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در دیگ های بخار فشار بالا استفاده می شود . این ماده از تشکیل رسوبات معدنی مانند کربنات و سولفات کلسیم ، هیدرات فریک ، آلومینیوم و مس جلوگیری می کند . امتیاز مهم فسفونیت ها نسبت به فسفات ها ، پایداری حرارتی و شیمیایی بالا بوده است.

تعویض لوله های دیگ بخار,
لیست قیمت دیگ های بخار,
چک لیست ایمنی دیگ های بخار,
کاربرد دیگ های بخار,
کتاب دیگ های بخار,
کنترل کننده های دیگ بخار,
طرز کار دیگ های بخار,
دانلود کتاب دیگ های بخار,
کنترل های دیگ بخار,
دانلود کتاب تکنولوژی دیگ های بخار صنعتی,
کوره ها و دیگ های بخار پالایشگاه,
قیمت دیگ های بخار,
عکس های دیگ بخار,
بررسی عملکرد انواع دیگ های بخار,
ظرفیت دیگ های بخار,
طراحی دیگ های بخار,
تکنولوژی دیگ های بخار صنعتی,
کتاب تکنولوژی دیگ های بخار صنعتی,
شرکت های دیگ بخار,
سیستم دیگ های بخار,
سازنده دیگ های بخار,
رسوب زدایی دیگ های بخار,
رله های دیگ بخار,
ارزیابی ریسک دیگ های بخار,
شرکت های سازنده دیگ بخار در ایران,
درباره دیگ های بخار,
دستورالعمل ایمنی دیگ های بخار,

Inhibiting fouling and corrosion in boilers

The scale formation of carbonate and total hardness, including calcium sulfate, ferric hydrate, prevent copper and aluminum.

This product is based on Fsfvnyt compounds and polymer materials that in order to prevent deposit formation and corrosion in high pressure boilers are used. Minerals such as calcium carbonate and sulfate scale formation of this article, hydrated ferric, aluminum and copper prevents. Fsfvnyt important advantage compared to the phosphate and high thermal and chemical stability.

Pure water treatment Vatr, home water treatment system in domestic and industrial water treatment system filters Krj, Ha, desalination desalination desalination core Ay, a wick Ayy, female chlorine device device device female chlorine, chlorine water, woman Atvmatyk, woman chlorine, chlorine system devices Gazy, woman Astkhr, Drumsticks design a fresh water desalination troubleshooting Khvrshydy, Kn, female chlorine pump water chlorination chlorination of water, chlorine in water, chlorine Chah, Dsty, waste water chlorination

Corrosion in boilers
Replacement of boiler tubes,
List price boilers,
Safety List boilers Czech,
The use of boilers,
Book boilers,
Boiler controllers,
The operation of boilers,
Book boilers,
Boiler controls,
Download E-Tech Industrial boilers,
Refinery furnaces and boilers,
Price boilers,
Photo boiler,
Check the performance of steam boilers,
Capacity Steam Boilers,
Design boilers,
Industrial boilers technology,
The technology of industrial boilers,
Company boiler,
Steam boiler system,
Producer boilers,
Descaling boilers,
Relay for boiler,
Risk assessment boilers,
Boiler manufacturing companies in Iran
About boilers,
Safety instructions boilers,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *