کاربرد آنتراسیت در تصفیه آب

کاربرد آنتراسیت

کارایی آنتراسیت در تصفیه آب و فاضلاب ، عملاً حد واسط میان سیلیس و کربن اکتیو (زغال فعال) می باشد. بایستی توجه داشت که سیلیس یک ماده معدنی خالص و کربن اکتیو یک محصول گیاهی فراوری شده می باشد و آنتراسیت زغال طبیعی است که به عنوان یک کانی از زمین و معادن موجود برداشت شده و پس از خرد شدن ، آسیاب شدن و بعضاً شسته شدن ، بسته بندی و مصرف می گردد .آنتراسیت قادر است کدورت ، آهن ، منگنز ، کلرآزاد ، کروم و فلزات سنگین ، مواد آلی (فنل و …) و چربی و روغن را از آب حذف و یا میزان آنرا کاهش دهد . آنتراسیت معمولاً به همراه سیلیس و گارنت (Garnet) در فیلترهای دو یا چند بستره (Dual Media Filters) (Multi Media Filters) مورد استفاده قرار می گیرد . طراحی کلی فیلترهای دو یا چند بستره نظیر فیلترهای شنی تحت فشار بوده ولیکن در دانه بندی و شستشوی معکوس ملاحظات ویژه ای بایستی صورت پذیرد.

وزن مخصوص آنتراسیت,
معدن آنتراسیت,
مشخصات آنتراسیت,
کاربرد آنتراسیت در تصفیه آب,
تولید کنندگان آنتراسیت,
کانی انتراسیت,
کربن آنتراسیت,
تولید کننده انتراسیت,
فروشندگان آنتراسیت,

Anthracite performance Drtsfyh water, virtually intermediate between silica and activated carbon (charcoal) is. It should be noted that silica is a mineral pure activated carbon and anthracite coal a herbal product is processed naturally as a mineral and land mines removed and Azkhrd, a mill and some leaching, packing and consumed.
Anthracite is capable of turbidity, iron, manganese, free chlorine, chromium and heavy metals, organic compounds (phenol) and oils and fats to remove water and reduce the amount of it. Anthracite is usually associated with silica and Garnet (Garnet) in two or more bed filters (Dual Media Filters) (Multi Media Filters) are used. The overall design of two or more platform Nzyrfyltrhay sand filters are backwashed Fsharbvdh but in aggregation and special considerations must be made. Water treatment system, water treatment system sure life, home water treatment system of domestic wastewater treatment, industrial wastewater treatment, wastewater treatment is, wastewater, hospital wastewater treatment, activated sludge wastewater treatment industries Ghzayy, wastewater treatment, waste water treatment of paper, water treatment plants isolated , detergent wastewater treatment, urban sewage treatment, sewage sludge treatment, primary treatment of sewage, wastewater treatment media

The use of anthracite in water
Anthracite,
What anthracite,
Anthracite sales,
The price of anthracite,
Anthracite coal,
Anthracite color,
Anthracite Water,
Calcined anthracite,
The use of anthracite,
Coal,
Anthracite filter,
Dealing anthracite,
Weight for anthracite,
Anthracite mine,
View anthracite,
Anthracite is used in water purification,
Manufacturers anthracite,
Anthracite Mining,
Anthracite carbon,
A manufacturer of Anthracite,
Seller of anthracite,
Anthracite Semnan,
Anthracite Coal,
Anthracite Coal,
Buy coal, anthracite,
Seller of anthracite coal,
The price of coal, anthracite,

  • واسط کاربرد language:fa

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *