DAF چربی گیر

چربی گیر – سیستم شناور سازی با هوای فشرده(DAF) – جهت جدا سازی مواد معلق موجود در فاضلاب به ویژه ذرات روغن مورد استفاده قرار می گیرد.نحوه عملکرد سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملا مخلوط گردیده وسپس با فشار وارد تانکDAF  می گردد. ادامه خواندن “DAF چربی گیر”

فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک

فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک از نوع فرایندهای تصفیه فاضلاب MBR بوده که یک سامانه تصفیه یکپارچه است و از ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی با یک سامانه ممبرانی تشکیل می شود این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی، هوادهی، فیلتراسیون و ضدعفونی در یک راکتور جایگزینی فرایندهای تصفیه فاضلاب متعارف شده است که یک سامانه ساده و موثر را ادامه خواندن “فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک”

سه مکانیزم در فرایند لخته سازی آب وفضلاب

۱- جذب سطحی و خنثی سازی

۲- به دام افتادن ذرات کلوئیدی

۳- پل سازی ادامه خواندن “سه مکانیزم در فرایند لخته سازی آب وفضلاب”

شرح خدمات شرکت در ساخت و نصب تجهیزات فاضلاب شهری و صنعتی

1-    پمپ های مستغرق فاضلابی و لجن / پمپ های مارپیچ
2-    شبکه های آشغالگیر دستی و مکانیک / آشغال خرد کن

ادامه خواندن “شرح خدمات شرکت در ساخت و نصب تجهیزات فاضلاب شهری و صنعتی”