معایب و مضرات کلرزنی

معایب افزودن کلر به آب

کلر باقیمانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید ترکیباتی موسوم به تری هالومتان ها را می کند که بیشتر متخصصان بر سرطان زا بودن این ترکیبات تاکید دارند.

کلرزنی باعث کشته شدن میکرو ارگانیزمهای موجود درآب می شود. این درحالی است که لاشه این میکرو ارگانیزمها در آب باقی می مانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.

تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود.استنشاق گاز کلر ( در استخر یا حمام ) برای ریه انسان مضر می باشد.

گروهی ازمیکرو ارگانیزمها مانند کریپتوس پرودیوم نسبت به کلر مقاوم هستند و با این روش از بین نخواهند رفت.

بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، درنقطه مصرف کلر باقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.

The disadvantages of adding chlorine to water

Klrbaqymandh Drasrtrkyb with organic matter in water can produce compounds called trihalomethanes that most experts insist Brsrtan cause of these compounds.
Chlorination kills microorganisms in water. The micro-organisms in water while the carcasses remain may be the source of contamination.
Contact Klrba human hair can cause skin allergies, loss of other Mvvmshklat Shvd.astnshaq Gazklr (in the pool or bath) for human lung is Mzrmy.
Azmykrvarganyzmha group such as Cryptosporidium are Klrmqavm invasion than with this method will not go away.
So experts recommend that in order to counter the effects of drinking Zyanbarklrdrab, Drnqth Klrbaqymandh consumption of water and then remove the water we drink.Cartridges for water, water, pump the tank chlorination unit chlorine woman, the wife Claire, the woman chlorine water, the woman chlorine gas, gas chlorination system Astkhr, Drumsticks, woman chlorine pump, pumps, chlorination, pumps, chlorination, chlorine woman, automatic female chlorine, chlorine water, chlorine manually, chlorination wastewater chlorination tanks, water tank, chlorination, chlorine gas

Micro-organisms are killed chlorination in water. However, the bulk of these micro-organisms remain in the water and may be the source of contamination.

Chlorine contact with skin and cause allergic human hair, hair loss and other problems Shvd.astnshaq chlorine (in swimming pools or bathrooms) is harmful to human lungs.

Organisms such as Cryptosporidium is resistant to chlorine than Azmykrv mass invasion by this method will not go away.

So experts recommend that in order to deal with the harmful effects of chlorine in drinking water intake point and then proceed to remove residual chlorine water we drink water.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *