کاربرد بویلر

کاربرد بویلر

بویلر ها معمولا برای گرم کردن و یا جوشاندن آب مورد استفاده قرار می گیرند. اگر بویلربرای گرم کردن آب مورد استفاده قرار گیرد به آن دیگ آب گرم گفته می شود و اگر برای جوشاندن آب و تولید بخار باشد به آن دیگ بخارمی گویند. بویلرهای بخارخود به دودسته بویلر بخار فایرتیوب و بویلر بخار واترتیوب تقسیم می شوند. دیگ های آبگرم بیشتردرسیستم های تاسیساتی ساختمان وبرای گرمایش محیط مورد استفاده قرارمی گیرند.اما بویلرهای بخار با تولید بخاردرظرفیت ها و فشارهای کاری مختلف ، در مکان های بسیاری استفاده می شوند از جمله:ساختمان برای سیستم گرمایش و سرمایش ( تعذیه انرژی چیلر جذبی ) ، صنایع مواد غذایی (پخت مواد ، تخمیر نان و …) چرم سازی ، دراستخر(سونا ی بخار) ، درعملیات Curing بتن ، اتوکلاو، نیروگاه (برای به حرکت در آوردن توربین بخار و تولید برق) ، صنایع پتروشیمی

Boilers are usually used for heating or boiling their water. If Bvylrbray heating boiler water used to boil water and produce steam that is, if the boiler is to say Bkharmy. Bkharkhvd-fired steam boiler to Dvdsth Fayrtyvb and steam boiler Vatrtyvb are divided. Building installations for heating hot water boilers Byshtrdrsystm the environment are put in use.
But Bkharba fired Bkhardrzrfyt production and pressure, the most used spaces such as building heating system Vsrmaysh (fed absorption chiller energy), food (baking ingredients, fermented bread, etc.), leather, Drastkhr (sauna and steam), operations Curing concrete, autoclave plant (steam turbine and generate electricity for mobilizing), petrochemical industry.

Aktyv, carbon filter elements Bvylr, Gyr, hard coal boiler, boiler and waste Bkhar, Svz,-fired boilers for industrial, fire tube boilers, boiler plant, power plant boilers, boiler tubes and water, the boiler and its variants, Boilers and Rybvylr, boiler Wikipedia, troubleshooting Bvylr, euros. Boilers.

  • بویلر و سختی گیر در دستگاه زباله سوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *